Category: Video

ሕብር ራዲዮ ከአቶ ምስጋነው አንዱአልም የዳግማዊ መሕዐድ የውጭ ግንኙነት ሀላፊ ጋር

በውይይቱ ላይ አቶ ምስጋናው አንዱአለም ዳግማዊ መላው ዐማራ ሕዝብ ድርጅት ለምን መመስረት እንዳስፈለገና በሌሎች ነገሮች ላይ ማብራሪያ ሰጥቷል። ሙሉ ውይይቱን ከዚህ በታች እንድታደምጡ እንጋብዛለን።