#AmharaResistance; #AmharaGenocide     እጅግ በጣም አሳሳቢ!     በዐማራ ገበሬዎች ላይ እየደረሰ ያለውን ሰቆቃ የዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ በቸልታ እያየው ነው፤

#AmharaResistance; #AmharaGenocide     እጅግ በጣም አሳሳቢ! በወገራ ከ500 በላይ ቤተሰቦች ቤተሰቦች ቤታቸውና ንብረታቸው በመንግሥት ወታደሮች ተጥሏል፤ በዐማራ ገበሬዎች ላይ እየደረሰ ያለውን…